Angus karja

Default image

Tila ja tuotanto

Laiduntaminen on hyvin tärkeä osa tilamme tuotantoa. Toukokuun lopulla lähes kaikki eläimet siirretään kesälaitumille omiin laidunryhmiinsä. Laitumelle siirto tarkoittaa kesän alkamista Rauhalan tilalla ja on yksi vuoden kohokohtia. On suuri ilo nähdä kuinka eläimet nauttivat tuoreesta vihreästä nurmesta ja vapaudesta. Laidunkausi jatkuu syksyn olosuhteista riippuen lokakuulle, joskus jopa marraskuulle saakka. Keväällä syntyneet vasikat vieroitetaan lokakuun alussa, jonka jälkeen vasikat jäävät pihattoon omalle ruokinnalleen, mutta lehmät viedään yleensä vieroituksen jälkeen vielä takaisin laitumelle, jossa ne saavat olla lähes lumen tuloon saakka.

Kasvavat sonnit saavat laidunkauden jälkeen vapaasti hyvää säilörehua ja heinää sekä noin 2 kg vilja-rypsiseosta koko talven ajan. Lisäksi niille annetaan kivennäisiä ja vitamiineja hyvän kasvun ja terveyden ylläpitämiseksi.

Eläinen myynti

Jalostuseläinmyyntimme ja lihantuotantomme perustuu täysin puhtaisiin anguseläimiin. Risteytystaustaiset eläimet eivät koskaan ole karjassamme jalostuseläintuotannossa, vaan niiden tarkoitus on joka olla alkionkantajia tai tuottaa tuotantoeläimiä. Kaikki risteytystaustan omaavat sonnivasikat myydään vieroituksen jälkeen teuraskasvatukseen ja vastaavat lehmävasikat myydään tuotantoeläimiksi.

Puhtaat angus-hiehovasikat kasvatamme tilallamme. Heikoimmat yksilöt päätyvät teuraaksi ja parhaat kasvatetaan lehmiksi. Tavoitteena on jalostaa mahdollisimman hyviä emolehmähiehoja omaan karjaan sekä muille emolehmätuottajille. Joka vuosi tarjoamme myyntiin vieroitettuja lehmävasikoita, tiineitä hiehoja ja poikineita lehmiä. Myyntikriteerinä on, että myymme vain sellaisen eläimen, jonka olisimme valmis myös itse pitämään karjassamme. Ongelmaeläimet päätyvät teuraaksi. Eläinlääkäri tiineystarkastaa myytävät eläimet ennen myyntiä.

Puhtaat angus-sonnivasikat kasvatamme itse reilun vuoden ikään, jonka jälkeen parhaat yksilöt myydään siitoskäyttöön ja loput päätyvät teuraaksi. Siitossonnien kasvatuksessa emme tavoittele huippukasvuja ja –painoja, vaan tavoitteenamme on tuottaa kestäviä sonneja asiakkaillemme. Siitossonni kantakirjataan ennen myyntiä.

Eläinten terveys ja hyvinvointi on meille tärkeä asia. Tilamme kuuluu NASEVA:an (nautatilojen terveyden seurantajärjestelmä) ja lisäksi meillä on terveydenhuoltosopimus paikallisen eläinlääkärin kanssa. Eläinten hyvinvointia ja terveyttä seurataan useita kertoja päivässä tarkastamalla jokaisen eläimen yleinen tila. Myytävistä eläimistä otetaan salmonella-näyte. Tilallamme tutkitaan vuosittain 5-10 eläintä BVD-seurantaa varten. Tilallamme ostetaan eläimiä harkiten ja osto tapahtuu aina ostotilan karjan terveystilanteen tarkan selvityksen kautta. Vuosittain ostamme yhden siitossonnin ja hyväsukuisia hiehoja parantamaan karjamme jalostuksellsita laatua.

» Katso tästä tällä hetkellä myynnissä olevat eläimemme