Eläinten jalostus

Eläinten jalostus

”Fine Females are the Foundation of our Farm”

Jalostustyön periaatteemme kiteytyy otsikon lauseeseen: ilman hyviä emoja mielestämme on mahdotonta tuottaa hyviä sonnejakaan. Siksi eläinainesjalostuksemme nojautuu vahvasti koko ajan emoaineksen parantamiseen.

Rauhalan tilalla on n. 100 puhdasrotuista ja tarkkailuun kuuluvaa Ab-lehmää tai emolehmähiehoa. Vaikka eläintemme sukukupohja on hyvin laaja, on puhdasjalostuksemme tavoitteena aina systemaattisesti parantaa emoainestamme. Alkionsiirron avulla haluamme tuoda tarkkaan harkittuja, uusia sukulinjoja karjaamme. Alkiot valitaan tutustumalla uusien sukulinjojen taustaan mahdollisimman hyvin. Keinosiemennystä käytämme harkiten. Säännöllisesti ostamme muilta kotimaisilta angusjalostajilta erisukuisia hiehoja laajentamaan sukupohjaamme jalostuksellisesti.

Jalostustavoitteitamme

Angus-emojemme tulee mielellään ylittää rodun yleiset vaatimukset. Tavoitteenamme ei ole tuottaa vain keskinkertaisia emoja, vaan rodun parhaimmistoa.

Jalostettavat ominaisuudet tuotannon osalta:

  • Käsiteltävä luonne
  • Kestävä rakenne
  • Vahvat emo-ominaisuudet
  • Paljon maitoa
  • Yleinen kestävyys eli pitkäikäisyys

Jalostustyö vaatii tarkkaa suunnittelua, eläinten seurantaa ja raakaa karsintaa. Huonoluonteiset ja ongelmaeläimet karsitaan karjasta mahdollisimman nopeasti. Uudet sukuyhdistelmät luodaan tarkasti harkiten, niin että aina on tavoitteena parantaa tai vahvistaa entisiä sukulinjoja. Kaikki eläimet (myös emot ja siitossonnit) punnitaan säännöllisesti, joten saadaan arvokasta tietoa eläinten kasvusta, koosta, kuntoseurannasta ja rehunkäyttökyvystä. Jalkarakenteen suhteen karjassamme on aina ollut nollatolerannsi eli kaikki huonon jalkarakenteen omaavat eläimet teurastetaan eikä jälkeläisiä jätetä siitoskäyttöön. Kestävyys tarkoittaa emoilla säännöllistä tiinehtymistä vuodesta toiseen, hyvää yleisterveyttä ja pitkäikäisyyttä.

Kaiken kasvatustoiminnan lopputuotteena on mahdollisimman hyvä pihviliha ja sen suhteen jalostettavat ominaisuudet ovat:

  • Lihan mureus
  • Marmorointi (lihaksen sisäinen rasva)
  • Lihan rakenne

Lihan jalostuksessa käytämme apuna kansainvälisiä jalostusrvoja ja kaikkea tietoa mitä lihan laadun suhteen on saatavissa sekä tietenkin omaa ”suutuntumaa”. Jokaisesta teurastetusta eläimestä teemme ns. koegrillauksen, jonka avulla selvitämme onko liha riittävän mureaa ja mehukasta asiakkaille.

Kesä 2015 siitossonnit

Rauhalan tilalla on paljon erilaisia laidunalueita ja siksi meillä on useita astutusryhmiä. Näin myös saamme luotua mielenkiintoisia sukuyhdistelmiä tulevaisuuden jalostustyötä varten. 

Kesällä 2015 tilallamme ovat astumassa kolme alkiosonniamme sekä muut kolme sonniamme. Lisäksi astutusyhmiä täydentää uusin hankintamme, Puustin Lekenda, jonka isä on keinosiemennyssonni Triara Slam Dunk.

Rauhalan Great CC&7 ET

Synt. 24.2.2014
eläinkortti 4100

Sonni Rauhalan Great CC&7 ET polveutuu Pohjois-Amerikkalaisesta sonnista Sydgen CC&7, joka periyttää hyvin voimakkaasti emo-ominaisuuksia, kuten maitoisuutta. Sonni periyttää myös hyvin rauhallista luonnetta, joka kyllä näkyy jo kahdessa alkiojälkeläisessä. Sydgen CC&7 periyttää myös pientä syntymäpainoa ja helppoja poikimisia eli tämän sonnin jälkeläiset soveltuvat myös hiehokäyttöön. Sonnin emälinja polveutuu kuuluisaan O'neillsin karjaan.

Rauhalan EuroTitan ET

Synt. 4.3.2012
eläinkortti 2102

Sonni Rauhalan EuroTitan ET polveutuu Pohjois-Amerikkalaisesta sonnista DBRL 03M Titan 4T, jota on paljon käytetty varsinkin Kanadassa. Emä on vahvan emälinjan edustaja, COLDSTREAM BLACKBIRD 45R. Rauhalan EutoTitan ET on hyvin pitkärunkoinen, hyvärakenteinen ja erittäin rauhallinen sonni, joka selvästi periyttää poikkeuksellisen rauhallista luonnettaan jälkeläisilleen. 

Rauhalan EuroKodiak ET

Synt. 18.2.2011
Eläinkortti 2133

Rauhalan EuroKodiak ET edustaa jälleen Pohjois-Amerikkalaista angusjalostusta parhaimmillaan. Sonnin isä, HF Kodiak 5R, on yksi viime vuosien eniten käytetyimpiä angussonneja Pohjois-Amerikassa. Emälinja, FRL Belletta 526R, edustaa vahvaa emälinjaa ja hyvää rehunhyväksikäyttökykyä. Sonni on pitkärunkoinen, lihaksikas ja hyvin rauhallinen luonteeltaan.

Rauhalan Elite

synt. 9.3.2012
Eläinkortti 2105

Rauhalan Elite on tapaturmaisesti menetetyn alkiolehmämme jälkeläinen, jonka isä on keinosiemennys sonni JFCC Patriot 872 . Sonni on hyvin lihaksikas ja hyvärakenteinen. Sonnin jälkeläiset ovat syntyneet avustamatta. 

Rauhalan Fiat

Synt. 24.3.2013

Eläinkortti 3112

Rauhalan Fiat-sonnissa yhdistyvät erinomaiset emälinjan ominaisuudet emän puolelta hyviin lihakkuusominaisuuksiin isän puolelta. Sonni periyttää pientä syntymäpainoa sekä emän että isän kautta. Sonni soveltuu erittäin hyvin myös hiehoastutuksiin.

Puustin Lekenda

Synt. 8.3.2014

Eläinkortti 408

Puustin Lekenda on pitkärunkoinen, lihaksikas ja erittäin hyväluonteinen sonni, joka soveltuu erittäin hyvin usealla karjamme lehmäsuvulle. Odotukset sonnin suhteen ovat suuret. 

Karjassamme vaikuttaa jälkeläistensä kautta edelleen Rauhalan Correct Answer ET-sonni. Sonni on myyty toiseen karjaan, mutta onneksi sen vaikutus ei katoa karjastamme.

Rauhalan Correct Answer ET
Katso kuva ››
synt. 17.3.2010

eläinkortti 103


+ Isän tiedot SAV Final Answer 0035
+ Emän tiedot Belvin Georgina 5’00

Rauhalan Correct Answer ET periytyy yhdestä Pohjois-Amerikan käytetyimmästä isäsonnista SAV Final Answer 0035, jolla on vahvat jälkeläisarvostelut poikimahelppouden, hyvän kasvun ja lihakkuuden suhteen. Emälinja on vahvaa Belvin-sukua, joka tuo varsinkin toivottuja emo-ominaisuuksia jälkeläisiin. Correct Answerin kaikki vasikat ovat syntyneet ongelmitta ja niiden kasvukyky, lihakkuus ja luonne ovat erinomaiset. Keväällä 2014 poikivat Correct Answerin ensimmäiset tyttäret ja ne osoittivat olevansa isänsä veroisia periyttäjiä kaikilta