Rauhalan tila

Default image


Meidän tarinamme

Rauhala Angus on täysin puhdasta aberdeen angus-karjaa jalostava perheyritys, jonka tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukkaita angus-rotuisia jalostuseläimiä ja erinomaista suomalaista pihvilihaa kuluttajien pöytiin. Tilallamme on kasvatettu aberdeen angus karjaa vuodesta 2001 alkaen. Jalostustyömme perustuu sukutaustaltaan täysin puhtaisiin angus-eläimiin, joiden ominaisuuksia halutaan parantaa tarkasti suunnitellun jalostustyön avulla. Lihan syöntilaatu on yksi tärkeimpiä jalostetettavia ominaisuuksia, sillä tarvoitteenamme on tuottaa aina syöntilaadultaan mureaa ja mehukasta pihvilihaa.

Perhetila

Rauhalan tilan elämä ei välttämättä ole aina nimensä mukaista, sillä lähes joka päivä tilallamme tapahtuu paljon asioita ja uusia suunnitelmia riittää tulevaisuudelle. Rauhalan tila sijaitsee Leppävirralla, Soisalon saaressa. Soisalon saari on Suomen suurin sisäsaari ja luonnon kaunista aluetta keskellä Suomea. Tilalta on matkaa Kuopioon n. 40 km ja Leppävirralle n. 30 km.

Tilallamme on noin 95 emolehmää jälkeläisineen, joiden ruokintaan käytetään noin 150 ha / vuosi erilaista nurmen tuotantoalaa. Käytettävissä on peltoja, joilta tehdää talviruokintaan säilörehua ja heinää. Lisäksi on suuri määrä erilaisia laidunalueita. Rauhalan eläimet laiduntavat Pohjois-Savon kauniimmissa järvimaisemissa, pitäen yllä maaseudulle tärkeää laidunkulttuuria. Laidunalueista suurin osa on luonnonlaitumia, vanhoja perinneniittyjä ja –peltoja. Laidunnurmi on varmasti puhdasta ja luonnollista ruokaa pihvirotuisille eläimille. Rauhalan eläinten ruokinnassa ei käytetä mitään lisäaineita, vaan ruokinta perustuu kotoiseen nurmeen ja kasvaville eläimille annettuun suomalaiseen viljaan.

Työt ja vastuut jakaantuvat tasaisesti perheessämme voimavarojen ja ajankäytön suhteen. Mike huolehtii rakentamisesta, pelloista, rehuntuotannosta ja eläinten ruokinnasta. Katrin vastuulla ovat kaikki paperityöt ja ns. yleisjärjestelyt sekä eläinten seuranta. Yhteistyössä huolehditaan eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä, poikimisista, jalostussuunnittelusta, lihan myynnistä ja tilan kokonaiskehityksestä. Tavoitteenamme on koko ajan parantaa ja kehittää karjaamme, tuotantoamme ja pihvilihan laatua.

Kolme poikaamme, Sebastian, Nikolas ja Terri auttavat hyvin paljon kaikissa tilan töissä tarpeen mukaan loma-aikoina ja viikonloppuisin. Pojat ruokkivat eläimiä, auttavat peltotöissä, rakentamisessa ja eläinten käsittelyssä. Sitkeys ja ahkeruus ovat heidän vahvoja puoliaan kaikessa tekemisessä  Olemme hyvin ylpeitä poikien innostuksesta karjaamme ja tilamme kehitystä kohtaan.

Poikien tärkein tavoite on luonnollisesti huolehtia opiskelustaan, jossa he ovat tähän saakka menestyneet erittäin hyvin. Kaikki kolme poikaa myös harrastavat liikuntaa, josta tärkein laji on judo. Useat viikottaiset judoharjoitukset rytmittävätkin elämäämme ”sopivasti”, sillä harjoituksiin kuljetaan Kuopioon ja matkaan menee kokonaisuutena useita tunteja aikaa. Tärkeintä on kuitenkin nähdä harjoittelun tulos ilona liikuntaa kohtaan ja taitojen kehittymisen myötä.

Olemme hyvin ylpeitä koko perheemme saavutuksista, sillä me tiedämme, että asiat eivät ole toteutuneet helposti. Olemme aloittaneet tuotantomme täysin tyhjästä ja sitkeällä työllä ja periksiantamattomalla astenteella olemme saavuttaneet nykyisen  tilanteemme. Olemme siunattuja suurella määrällä hyviä asioita; kuten terveyttä ja kannustavia ystäviä, ja odotamme tulevaisuudelta paljon positiivisia haasteita.

Tilan (omistajien) historiaa

Mike ja Katri ostivat Rauhalan (ent. Kalliomäki) tilan Metsähallitukselta vuonna 2000. Tila oli viljelemätön ja asumaton. Ensimmäiset vuodet kunnostettiin heikkotuottoisia peltoja, hankittiin lisämaata ja tietenkin rakennettiin tuotantorakennuksia karjalle. Ensimmäiset 14 aberdeen angus lehmää ja sonni hankittiin keväällä 2000, jolloin myös aloitettiin laidunten raivaaminen ja rakentaminen.

Ensimmäisestä tuotantovuodesta alkaen jokaiseen kesään on liittynyt rakentamista ja raivaamista. Vanhoja tuotantorakennuksia on kunnostettu ja laajennettu, sekä uusia rakennuksia rakennettu tarpeen mukaan.

Leppävirran alueen pellot ovat pieniä lohkokooltaan ja haasteellisia viljellä kivisyyden johdosta. Laiduntamiseen ne soveltuvat erittäin hyvin, sillä maaperä on rehevää ja nurmi kasvaa hyvin. Tavoiteenamme on hakea juuri ns. tehokkaaseen viljelyyn kelpaamattomia maa-alueita karjan laitumeksi ja tuottaa heikkotuottoisten alueiden avulla turvallista ja laadukasta ruokaa.

Rauhala Angus on ensimmäisen sukupolven maatila, mutta omistajilla on vahvat siteet karjatalouteen omilla tahoillaan. Michael on syntynyt ja kasvanut pihvikarjatilalla Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa. Hänen kotonaan kasvatettiin ja myytiin lihakarjaa koko Yhdysvaltojen itärannikon ja keskisten osien alueelle. Mikellä on vahva osaaminen eläinten käsittelyyn ja hoitoon lapsuudestaan ja nuoruudestaan, jota hän vahvisti kotieläintuotannon Bachelor-tutkinnon (B.S. in Animal Sciece) avulla Delaware-yliopistossa vuosina 1988-1992 ja lihantuotannon Master of Science-tutkinnon (M.S. in Meat Sciece) avulla University of Connecticutissa vuosina 1992-1994.Opiskeluaikana ja sen jälkeen Mike on mm. toiminut lihakarjatuomarina useissa eri näyttelyissä Yhdysvalloissa. Työvuodet Yhdysvalloissa sisälsivät mm. tuotekehitystyötä kotieläintuotantoon käytettävän ultraääniteknolgian kanssa.

Katri on kotoisin lypsykarjatilalta Kuopion alueelta ja on aina rakastanut eläimiä ja maataloutta. Kiinnostus vahvistui kotieläinopintojen myötä Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuosina 1989-1995. Tähän aikaa sijoittui myös vuoden tutkimusharjoittelujakso Connecticutin yliopistossa Yhdysvalloissa, jolloin Rauhalan tilan tulevat omistajat tapasivat mielenkiintoisten naudanlihatutkimusten parissa. Katrin työ Yhdysvalloissa vuosina 1995-2000 sisälsi mm. tuotekehitys- ja laadunvalvontatehtäviä nautateurastamossa sekä naudanlihan tutkimustyötä Coloradon yliopistossa.

Rauhalan tilan omistajilla on ollut mahdollisuus oppia ja käyttää koulutustaan, työ- ja elämänkokemustaan hyvän pihvilihan tuotantoon. Elämä on antanut kykyä visioida mahdollisuuksia haasteellisista lähtökohdista uskoen omiin voimavaroihin ja kovaan, sitkeään työhön laadukkaan kotimaisen ruoan hyväksi.