Logo

Rauhala Angus

Rauhala Angus

”ANGUS BEEF WITH LOVE”

Rauhala Angus tuottaa Aberdeen Angus -rotuisia jalostuseläimiä sekä korkealaatuista ”Black Angus”-pihvilihaa. Kaikki toiminta pohjautuu Angus-pihvirodun ominaisuuksien arvostukseen. Työtä tehdään eläinten ehdoilla, niiden hyvinvoinnin eteen ponnistellen. Eläimille halutaan luoda mahdollisimman hyvä ja rauhallinen elinympäristö. Tavoitteena on myös ilmaston ja ympäristön kannalta yhä kestävämpi pihvilihantuotanto.

Arvomme

Sitoudumme eläinten laadukkaaseen tuottamiseen kestävällä ja vastuullisella tavalla.

VASTUULLISUUS. Otamme täyden vastuun eläinten hyvinvoinnista vuoden jokaisena päivänä. Eläimille tulee olla tarjolla stressitön ja hyvä elämä. Puhdasta ruokaa ja juomaa on aina vapaasti tarjolla, eläimillä vapaus liikkua sekä hyvät elinolosuhteet. Vastuullisuus on myös vastuuta ympäristöstä, luonnosta, työntekijöistä, yhteistyökumppaneista ja asiakkaista.

ARVOSTUS. Arvostamme toiminnassa eläimiä, ihmisiä ja luontoa. Se näkyy hyvinä toimintatapoina jokapäiväisessä työssä. Työntekijät ja yhteistyökumppanit arvostavat samoja tapoja tehdä asioita. Arvostus asiakkaita kohtaan syntyy laadukkaasta eläin -ja lihakauppatoiminnasta, työtä tehdään neuvoen ja ohjaten asiakasta löytämään hänelle parhaat eläimet ja tuotteet. ”Be Kind” – ”Ole ystävällinen” -periaatetta noudatetaan kaikessa tekemisessämme.

REHELLISYYS. Toimintamme perustuu luotettavaan ja rehelliseen tekemiseen kaikilta osin. Asioista puhutaan avoimesti ja kysymyksiin vastataan niin kattavasti kuin mahdollista. Mahdolliset ongelmat pyritään ratkaisemaan neuvotellen ja sovitellen.

Tarina

Rauhala Angus aloitti toimintansa vuonna 2000 Soisalon saaressa Leppävirralla vanhalla Kalliomäki-nimisellä maatilalla. Vuosituhannen vaihteessa lähes 30 vuotta karjattomana ollutta tilaa lähdettiin kehittämään Aberdeen Angus -karjatilaksi. Tietoa rodun kasvattamisesta ja pihvilihan ominaisuuksista oli haettu opiskelemalla ja työskentelemällä Pohjois-Amerikassa, jossa Aberdeen Angus oli erittäin suosittu pihviliharotu. Nämä jo varhain luodut kansainväliset suhteet ovat olleet toiminnan kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeässä asemassa kaikkien toimintavuosien ajan.

Tuotanto alkoi vaatimattomasti 6 hehtaarin peltopinta-alasta ja 14 Angus-jalostusemosta. Lähes 20 vuoden ajan tilalla on investoitu rakennuksiin, eläimiin ja kokonaistuotannon kehittämiseen. Nyt tilalla on noin 80 vuosittain poikivaa emoa. Matka on sisältänyt lukemattoman määrän rikasta karjatilan arkea. Vuodesta 2018 saakka tilan toiminnasta on vastannut itsenäisesti toinen tilan perustajista, Katri. Häntä on kannustanut rakkaus eläimiin ja maataloustyöhön. Tulevaisuudessa haaveena on löytää työlle jatkaja mahdollisesti omien lasten kautta.

Maatalousarjen lomassa Katrin lapset ovat kasvaneet aikuisiksi ja osa jo muuttanut pois kotoa. Koko perhe on osallistunut maatilan töihin ja oppinut ottamaan vastuuta eläimistä ja luonnosta. Vaikka karjatilan arki on kiireistä ja vaativaa, niin rakkaus lapsiin on ylittänyt kaiken. Lasten menestyminen ja oman elämänpolun löytyminen ovat olleet kaikkein tärkein asia karjatilan emännän elämässä!

Luonnon, muuttuvien olosuhteiden, valtaisan byrokratian ja karjan kanssa toiminta on vaatinut vahvaa sitoutumista ja sisukkuutta. Eteenpäin mennään luottaen siihen, että suomalaiset kuluttajat arvostavat tulevaisuudessa yhä enemmän Suomessa tuotettua puhdasta lähiruokaa.

Karjan jalostus on valintoja

Laadukkaan pihvilihan lopputulosta voi parantaa vain tekemällä suunnitelmallista työtä rodun ominaisuuksien kehittämiseksi. Tämän takia karjan jalostustyö on ollut toiminnan painopiste aivan alusta alkaen. Jalostus on ennen kaikkea eläinten valintaa eri ominaisuuksien mukaan. Jalostuksen avulla voidaan myydä eläimiä myös muille tiloille tuottamaan hyvää pihvilihaa.

Jalostustyössä ja koko tuotannossa Angus-rodun tärkeät ominaisuudet on aina nostettu toiminnan kärkipisteiksi. Niitä ovat erinomainen lihan laatu sekä eläinten hyvät käyttöominaisuudet. Rauhala Angus on systemaattisesti keskittynyt puhdasrotuisten eläinten jalostamiseen, parantaen rotua suunnitelmallisen jalostustyön avulla. Jalostustyön periaatteena on hakea uutta eläinainesta, joka korostaa rodun hyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi eläinten luonne on yksi tärkeä jalostettava ominaisuus. Luonteella on suuri merkitys työn turvallisuuteen, eläinten kasvuun ja eläinten hyvinvointiin. Lisäksi jalostetaan tuotannollisia ominaisuuksia kuten lihan laatuominaisuudet (esim. mureus ja marmorointi).

Black Angus -pihvilihan laatu

Aberdeen Angus -rotu on pikimusta, sarveton rotu, joka on alun perin kotoisin Skotlannista. Rodusta on olemassa myös ns. punertavan värin omaava linja, mutta Suomessa lähes kaikki angukset ovat mustia.

Rauhala Anguksen toiminta on kansainvälistä. Se on auttanut rakentamaan vahvan tietopohjan toiminnan tueksi. Verkostoja hyödynnetään jokapäiväisessä työssä monipuolisesti. Esimerkiksi pihvilihan laadun ja eläinten rakenteen ja muiden ominaisuuksien kehittämisessä kansainväliset yhteistyökumppanit ja ystävät ovat olleet merkittävässä asemassa antamassa tietoa ja suuntaviivoja. Kotimaassa jalostusyhteistyötä on tehty useiden karjatilojen kanssa jakaen haasteet ja menestykset yhdessä pohtien ja suunnitellen.

Aiemmin pihvilihaa myytiin suoraan tilalta, mikä laajeni arvokkaaksi yhteistyöksi kauppojen ja ravintoloiden kanssa. Vuosien ajan yhteistyötahoina ja asiakkaina on toiminut useita laadukkaita lihatukkuja, -kauppoja ja ravintoloita, sekä luonnollisesti paljon ihania kuluttaja-asiakkaita. Rauhala Anguksen pihviliha on saanut suuresti kiitosta lihan mehukkuudesta ja mureudesta, joka on antanut suuresti voimaa laadun kehittämiseksi eteenpäin. Rauhala Anguksen arvokkain palaute on kohdata tyytyväinen asiakas, joka nauttii laadukkaasta lihasta ja arvostaa pitkäjänteistä kasvatustyötä.

Jaa
WhatsAppFacebookEmail