Logo

Jalostustuseläinten kasvatus

Jalostuseläinten kasvatus

Emoaineksen parantaminen – karjan jalostuksen peruspilari

Jalostustyön periaatteemme kiteytyy lauseeseen: ”Fine Females are the Foundation of our Farm”. Rauhala Anguksen karjanjalostus pohjautuu systemaattiseen emoaineksen parantamiseen.

Rauhalan tilalla poikii vuosittain noin 85 puhdasrotuista ja emolehmätarkkailuun kuuluvaa Aberdeen Angus -lehmää tai emolehmähiehoa. Eläinaineksen sukutausta on hyvin laaja, joka mahdollistaa mielenkiintoisen jalostustyön eri sukulinjoja yhdistellen. Alkionsiirron ja keinosiemennyksen avulla haluamme tuoda tarkkaan harkittuja, vahvan kansainvälisen taustan omaavia sukulinjoja karjaamme. Vuosien aikana olemme huuhdelleet omia parhaita lehmiämme eläinaineksen parantamiseksi.

Tavoitteenamme on tuottaa eri olosuhteisiin soveltuvia, toimivia ja kestäviä emoja. Jalostettavia ominaisuuksia ovat mm.:

  • Luonne
  • Rakenne
  • Emo-ominaisuudet (erityisesti maidontuotanto)
  • Kasvukyky
  • Lihaksikkuus
  • Lihan syöntilaatuominaisuudet

Suunnitelmallinen eläinaineksen seuranta

Suunnitelmallinen jalostustyö vaatii oman eläinaineksen tarkkaa seurantaa ja Angus-rodun ominaisuuksiin perehtymistä kotimaisten ja kansainvälisten jalostusarvojen ja sukulinjojen kautta. Kansainvälisen tiedon merkitys Rauhalan karjan jalostuksessa on hyvin suuri. Angus-rotua jalostetaan maailmalla laajalti ja uusien sukulinjojen hankinta on kallista. Siksi päätökset tulee tehdä tarkkaan harkiten ja huolella.

Oman eläinaineksen seurannassa on tärkeä tehdä suunnitelmallista eläinten tarkkailua joka päivä, mahdollisimman erilaisissa tilanteissa. Eläimet reagoivat kaikkeen muutokseen ja näitä muutoksia tulee osata tulkita. Muutos voi tulla kasvatuspaikan vaihdellessa (esim. pihatosta laitumelle), käsittelytilanteissa ja eläimen saavuttaessa aikuisuuden (esim. lehmän poikiessa ensimmäisen kerran). Kaikki nämä lukemattomat tapahtumat kuvaavat eläimen luonnetta ja sen, miten eläin sopeutuu erilaisiin tilanteisiin. Tavoitteena on jalostaa eläimiä, jotka kestävät naudan normaalielämään liittyvät tapahtumat stressaantumatta ja aiheuttamatta vaaraa itselleen, muille eläimille tai hoitajilleen. Jalostustuotantoon hyväksytyn eläimen luonteen kuvaus on yksinkertaisesti: ”käsiteltävä normaaliluonne”.

Karjan jalostuksessa tärkeä työkalu on eläinten painon kehitykseen liittyvä tieto. Kaikki vasikat punnitaan vuorokauden sisällä niiden syntymästä, jotta saadaan selville jalostuksellisesti tärkeä syntymäpaino. Nuoret, kasvavat eläimet punnitaan säännöllisesti vuoden ikään saakka päivittäistä kasvuseurantaa varten ja ruokintaa voi suunnitella kasvutavoitteiden mukaisesti. Kasvavat eläimet on jaettu sukupuolien mukaan omiin ryhmiinsä puolen vuoden iästä reilun vuoden ikään saakka. Kun kasvavat nuoret eläimet ovat samalla ruokinnalla ja täsmälleen samoissa olosuhteissa, niin erot eläinten välillä tulevat perimän kautta esille. Myös kaikki aikuiset eläimet (emot ja siitossonnit) punnitaan säännöllisesti, jolloin saadaan arvokasta tietoa eläinten kasvusta, koosta ja kuntoluokasta.

Rakenneominaisuuksilla tavoitellaan kestävyyttä ja lihaksikkuutta

Rakenteen suhteen eläimiä tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti. Rakenteeltaan eläinten halutaan olevan pitkä- ja syvärunkoisia, hyväjalkaisia ja kokonaisuutena ”tasapainoisia”. Lehmissä arvostetaan feminiinisyyttä ja hyvää utarerakennetta. Sonnien tulee olla ”sonnimaisen” lihaksikkaita rakenteeltaan. Siitossonnien kasvatus on hyvin pitkäjänteistä ja haasteellista työtä. Nuoret sonnit muuttavat olemustaan lähes kuukausittain ja se tekee kasvatustyöstä niin äärettömän mielenkiintoista.

Jalostuksen perimmäisenä tavoitteena ovat hyvin kasvavat ja lihaksikkaat pihvieläimet niin omalla kuin asiakastiloillakin. Lihaksikkuuden kehitystä seurataan nuorilla eläimillä lihasten kasvukehityksen ja painon muodostuksen kautta ja lopullinen lihaksikkuustieto saadaan eläinten teurastulosten avulla.

Kehitystä karjassa tapahtuu vain yhdistämällä kaikki mahdollinen tieto yhteen ja miettimällä mikä uusi sukuyhdistelmä tai -linja tuo parannusta kokonaisuuteen tai vain johonkin haluttuun ominaisuuteen.

Jalostuksellisesti parhaat yksilöt jatkavat jalostustyötä joko omassa karjassa tai ne myydään eteenpäin toisille tiloille. Muut eläimet päätyvät pihvilihan tuotantoon.

Lopputuloksena Angus-pihviliha

Kaiken jalostuseläinten kasvatustoiminnan lopputuotteena on mahdollisimman korkealaatuinen pihviliha. Pihvilihan suhteen jalostettavia ominaisuuksia ovat lihan mureus ja mehukkuus ja marmorointi (lihaksen sisäinen rasva). Pihvilihan laatu muodostuu hyvin monesta eri osatekijästä, kuten rotu, ikä, ruokinta, sukupuoli ja olosuhteet. Rauhalan tilan tavoitteena on hakea kaikkiin näihin tekijöihin paras mahdollinen osatekijä, jotta lopputuloksena on mahdollisimman herkullinen pihviliha.

Jaa
WhatsAppFacebookEmail