Logo

Myytävät eläimet

Myytävät eläimet

JALOSTUSELÄINTEN MYYNTI

Jalostuseläinten myynti ja lihatuotanto perustuu perimältään 100% Aberdeen Angus -rotuun. Jalostukseen kasvatettavien eläinten karsinta tapahtuu useassa vaiheessa ennen eläimen aikuisikää. Jos vasikka on syntymäpainoltaan liian suuri, se merkitään lihantuotantoon jo heti syntymän jälkeen. Noin puolen vuoden iässä vasikat punnitaan ja kasvuiltaan heikoimmat päätyvät teuraskasvatuslinjalle. Vuoden ikään saakka eläimiä punnitaan säännöllisesti ja jos eläin ei kasva perimänsä kasvupotentiaalin mukaisesti, siitä ei tule myytävä jalostuseläin. Luonnetta seurataan heti syntymästä alkaen ja normaalikäytöksestä poikkeavat yksilöt päätyvät teuraskasvatukseen.

Tavoitteena on jalostaa mahdollisimman toimivia eläimiä omaan karjaan sekä muille emolehmätuottajille. Joka vuosi tarjoamme myyntiin siitossonneja, hiehoja ja poikineita lehmiä. Myyntikriteerinä on, että myymme vain sellaisen eläimen, jonka olisimme valmis myös itse pitämään karjassamme. Eri syistä jalostustavoitteista poikkeavat eläimet päätyvät teuraaksi.

Puhtaat Angus-sonnivasikat kasvatamme itse reilun vuoden ikään, jonka jälkeen parhaat yksilöt myydään siitoskäyttöön ja loput päätyvät teuraaksi. Siitossonnien kasvatuksessa emme tavoittele huippukasvuja ja –painoja, vaan tavoitteenamme on tuottaa kestäviä sonneja asiakkaillemme. Siitossonni kantakirjataan ennen myyntiä.

Eläinten terveys ja hyvinvointi on meille kunnia-asia. Tavoitteena on ns. ennalta ehkäisevä terveydenhoito, eli hyvien olosuhteiden ja ennakoivan toiminnan avulla halutaan ehkäistä eläinten tarpeeton sairastuminen. Tilamme kuuluu NASEVA:n (nautatilojen kansallinen terveyden huoltojärjestelmä) Premium-luokkaan ja lisäksi meillä on terveydenhuoltosopimus oman eläinlääkärimme kanssa. Eläinten hyvinvointia ja terveyttä seurataan useita kertoja päivässä kulkemalla eläinten joukossa. Karja on Mycoplasma- ja BVD-vapaa.

Myytävistä eläimistä otetaan aina salmonella-näyte ja eläinten mukana tulee karjan terveystilannetta kuvaava terveystodistus. Tilallamme ostetaan eläimiä harkiten tautivapaista karjoista. Tiineet eläimet myydään eläinlääkärin tiineystarkastustodistuksen kera. Siitossonnit on aina kantakirjattu. Myytävistä eläimistä halutaan antaa ostajille mahdollisimman laaja tietopaketti, jotta ostopäätös olisi mahdollisimman varma.

MYYTÄVÄT ELÄIMET

Rauhalan myytävät sonnit 2023

Rauhala Angus tarjoaa kesän 2023 astutuksiin rauhallisia ja mielenkiintoisen sukutaustan omaavia sonneja. Useat sonnit soveltuvat erinomaisesti hiehoille sekä uudistusemojen tuotantoon että pihvivasikoiden isäksi. KAIKKI RAUHALAN SONNIT OVAT MYÖS LUOMUELÄIMIÄ!

Alla muutama nuori sonni tarkemmassa esittelyssä.

Rauhalan Oliver

Rauhalan Oliver on hyvin rauhallinen, lihaksikas ja siroluinen sonni, joka periyttää hyvää lisäkasvua, lihaksikkuutta ja emo-ominaisuuksia sekä isän että emän puolelta. Poikimahelppoutta tulee myös sekä isän että emän kautta, joten sonni soveltuu erittäin hyvin myös hiehokäyttöön.

 

Rauhalan Orm

Rauhalan Orm on varsinkin hiehoille soveltuva nuori sonni.  Sonnin isä on Rauhalan Kasper ET, joka periyttää helppoja poikimisia ja hyvää lisäkasvua. Emän tausta on hyviä emo-ominaisuuksia periyttäviä sukulinjoja.

Jaa
WhatsAppFacebookEmail