Logo

Myytävät eläimet

Myytävät eläimet

JALOSTUSELÄINTEN MYYNTI

Jalostuseläinten myynti ja lihatuotanto perustuu perimältään 100% Aberdeen Angus -rotuun. Jalostukseen kasvatettavien eläinten karsinta tapahtuu useassa vaiheessa ennen eläimen aikuisikää. Jos vasikka on syntymäpainoltaan liian suuri, se merkitään lihantuotantoon jo heti syntymän jälkeen. Noin puolen vuoden iässä vasikat punnitaan ja kasvuiltaan heikoimmat päätyvät teuraskasvatuslinjalle. Vuoden ikään saakka eläimiä punnitaan säännöllisesti ja jos eläin ei kasva perimänsä kasvupotentiaalin mukaisesti, siitä ei tule myytävä jalostuseläin. Luonnetta seurataan heti syntymästä alkaen ja normaalikäytöksestä poikkeavat yksilöt päätyvät teuraskasvatukseen.

Tavoitteena on jalostaa mahdollisimman toimivia eläimiä omaan karjaan sekä muille emolehmätuottajille. Joka vuosi tarjoamme myyntiin siitossonneja, hiehoja ja poikineita lehmiä. Myyntikriteerinä on, että myymme vain sellaisen eläimen, jonka olisimme valmis myös itse pitämään karjassamme. Eri syistä jalostustavoitteista poikkeavat eläimet päätyvät teuraaksi.

Puhtaat Angus-sonnivasikat kasvatamme itse reilun vuoden ikään, jonka jälkeen parhaat yksilöt myydään siitoskäyttöön ja loput päätyvät teuraaksi. Siitossonnien kasvatuksessa emme tavoittele huippukasvuja ja –painoja, vaan tavoitteenamme on tuottaa kestäviä sonneja asiakkaillemme. Siitossonni kantakirjataan ennen myyntiä.

Eläinten terveys ja hyvinvointi on meille kunnia-asia. Tavoitteena on ns. ennalta ehkäisevä terveydenhoito, eli hyvien olosuhteiden ja ennakoivan toiminnan avulla halutaan ehkäistä eläinten tarpeeton sairastuminen. Tilamme kuuluu NASEVA:n (nautatilojen kansallinen terveyden huoltojärjestelmä) Premium-luokkaan ja lisäksi meillä on terveydenhuoltosopimus oman eläinlääkärimme kanssa. Eläinten hyvinvointia ja terveyttä seurataan useita kertoja päivässä kulkemalla eläinten joukossa. Karja on Mycoplasma- ja BVD-vapaa.

Myytävistä eläimistä otetaan aina salmonella-näyte ja eläinten mukana tulee karjan terveystilannetta kuvaava terveystodistus. Tilallamme ostetaan eläimiä harkiten tautivapaista karjoista. Tiineet eläimet myydään eläinlääkärin tiineystarkastustodistuksen kera. Siitossonnit on aina kantakirjattu. Myytävistä eläimistä halutaan antaa ostajille mahdollisimman laaja tietopaketti, jotta ostopäätös olisi mahdollisimman varma.

MYYTÄVÄT ELÄIMET

Rauhalan myytävät sonnit 2024

Rauhalan myytävien nuorten sonnien lista löytyy oheisesta linkistä.  Tarjolla  rauhallisia, lihaksikkaita ja hyväsukuisia siitossonneja. Listalla on muutama vanhempi sonni, jotka soveltuvat kesällä isommallekin laumalle. Useat sonnit soveltuvat erinomaisesti hiehoille sekä uudistusemojen tuotantoon että pihvivasikoiden isäksi. Hiehosonnien valinnan helpottamiseksi jalostusarvoiltaan ja ominaisuuksiltaan varmat hiehosonnit merkitty erikseen.   KAIKKI RAUHALAN SONNIT OVAT MYÖS LUOMUELÄIMIÄ!

Alla muutama nuori sonni tarkemmassa esittelyssä.

Rauhalan President

Rauhalan President on hyvin rauhallinen, lihaksikas ja siroluinen sonni, joka periyttää poikimahelppoutta sekä isän että emän kautta, joten sonni soveltuu erittäin hyvin hiehoille. Sonnin isä on Australialainen keinosiemennys-sonni Millah Murrah Nugget, joka periyttää hyvin maltillista syntymäpainoa ja helppoja poikimisia sekä hyvää jalkarakennetta. Sonnin emä on yksi Rauhalan parhaita ja kestäviä lehmä sukuja, jolla on erinomainen maidontuotanto, hyvä rakenne ja rauhallinen luonne.

Rauhalan Powell

Rauhalan Powell-sonnissa yhdistyvät aberdeen angus-rodun hyvät ominaisuudet vahvojen sukulinjojen kautta. Sonnin isä on keinosiemennys-sonni GF Hole in One 7C, joka periyttää helppoja poikimisia, lihaksikkuutta ja hyvää lisäkasvua. Tämän sonnin periyttämiskyvystä on vahvat näytöt kansainvälisesti ja jo Suomessakin. Emän isä on keinosiemennys sonni Morven Mr Albert S792, joka periyttää myös helppoja poikimisia. Näin ollen Rauhalan Powell soveltuu erittäin hyvin hiehoille, ja lisäksi se periyttää hyvin emo- ja teurasominaisuuksia. Rauhalan Powell on luonteeltaan erittäin rauhallinen.

Rauhalan Oni

Rauhalan Oni-sonni on elokuussa 2023 jo vuoden täyttänyt sonni eli kesän 2024 astutuksiin kookkaampi ja varmempi isommallekin astutusryhmälle. Sonni periyttää hyviä emo-ominaisuuksia, lihaksikkuutta ja hyvää lisäkasvua.

Jaa
WhatsAppFacebookEmail