Logo

Oma genetiikka

Oma genetiikka

Jalostuseläinten kasvatus on pitkäjänteinen prosessi

Jalostuseläinten myynti ja lihatuotanto perustuu perimältään 100% Aberdeen Angus -rotuun. Tavoitteena on jalostaa mahdollisimman toimivia eläimiä omaan karjaan sekä muille emolehmätuottajille. Joka vuosi tarjoamme myyntiin siitossonneja, hiehoja ja poikineita lehmiä.

Jalostuseläinten kasvatusperiaatteet

Jalostukseen kasvatettavien eläinten karsinta tapahtuu useassa vaiheessa ennen eläimen aikuisikää. Jos vasikka on syntymäpainoltaan liian suuri, se merkitään lihantuotantoon jo heti syntymän jälkeen. Noin puolen vuoden iässä vasikat punnitaan ja kasvuiltaan heikoimmat päätyvät teuraskasvatuslinjalle. Vuoden ikään saakka eläimiä punnitaan säännöllisesti ja jos eläin ei kasva perimänsä kasvupotentiaalin mukaisesti, siitä ei tule myytävä jalostuseläin. Luonnetta seurataan heti syntymästä alkaen ja normaalikäytöksestä poikkeavat yksilöt karsitaan jalostuslinjasta pois.

Puhtaat Angus-sonnivasikat kasvatamme itse reilun vuoden ikään, jonka jälkeen parhaat yksilöt myydään siitoskäyttöön ja loput päätyvät teuraaksi. Siitossonnien kasvatuksessa emme tavoittele huippukasvuja ja –painoja, vaan tavoitteenamme on tuottaa kestäviä sonneja asiakkaillemme.

Eläinterveyttä vaalitaan tarkasti

Eläinten terveys ja hyvinvointi on meille kunnia-asia. Tavoitteena on ns. ennalta ehkäisevä terveydenhoito, eli hyvien olosuhteiden ja ennakoivan toiminnan avulla halutaan ehkäistä eläinten tarpeeton sairastuminen. Tilamme kuuluu NASEVA:n (nautatilojen kansallinen terveyden huoltojärjestelmä) Premium-luokkaan ja lisäksi meillä on terveydenhuoltosopimus oman eläinlääkärimme kanssa. Eläinten hyvinvointia ja terveyttä seurataan useita kertoja päivässä kulkemalla eläinten joukossa. Karja on Mycoplasma- ja BVD-vapaa. Tilallamme ostetaan satunnaisesti eläimiä harkiten tautivapaista karjoista haluten minimoida eläintautiriskit.

Uuden eläinaineksen valinta

Karjan kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että uutta genetiikkaa haetaan karjaan jatkuvasti mutta vain tarkasti harkittujen päätösten avulla. Uusia sukuyhdistelmiä haetaan Rauhala Anguksen karjaan keinosiemennyksen, alkionsiirtojen, uusien siitossonnien ja -hiehojen avulla. Jalostettavien ominaisuuksien suhteen haetaan kokonaisuutta, ei ääriominaisuuksien kehittymistä.

Vuonna 2020 astutukseen käytetyt tilasonnit

Kesällä 2020 panostetaan keinosiemennykseen ja tilasonneina käytetään neljää vahvan sukutaustan omaavaa sonnia.

Rauhalan Kasper ET

Rauhalan Kasper ET on syntynyt oman huuhtelun tuloksena. Sonnilla on erinomainen emälinja, joka periyttää todella hyviä emo-ominaisuuksia ja rauhallista luonnetta. Isä on huippuperiyttäjä Peak Dot Outlook 271C, Peak Dot Ranch Farmilta Kanadasta. Kasper on lihaksikas, syvärunkoinen ja hyväjalkainen sonni. Luonteeltaan erittäin rauhallinen. Kasperin ensimmäiset vasikat syntyivät keväällä 2020 ja niiden syntymäpainot olivat hyvin maltilliset, mutta vastaavasti kasvu ja kehitys vaikuttavat hyvin lupaavilta.

Rauhalan Koff

Rauhalan Koff on erittäin pitkärunkoinen, rauhallinen ja hyväjalkainen sonni. Sonnin emä on ostettu hiehona Makumäen karjasta ja emälinjan kestävyys- ja emo-ominaisuudet ovat vertaansa vailla. Isälinjassa yhdistyvät mm. keinosiemennys-sonnit EG Frontier 678 of 107 ja Peak Dot Resolute 37W. Keväällä 2020 syntyneet vasikat syntyivät nopeasti ja ongelmitta ja kasvut vaikuttavat hyvin lupaavilta.

Puustin Pilli

Puustin Pillin sukutaustassa yhdistyvät sukulinjat omaavat suuren joukon toivottuja ominaisuuksia periyttäviä eläimiä. Sonnin emä, Puustin Hehku, on DMM Makin’ Wawes 43M-sonnin erinomainen tytär. Isänä on GF Hole in One 7C, joka on vuosia ollut vahvasti arvostettu sonni varsinkin Pohjois-Amerikassa. Puustin Pilli-sonni periyttää erittäin helppoja poikimisia ja sonni on todella lihaksikas ja hyvärakenteinen.

Puustin Paroni

Puustin Paronin sukutausta on hyvin erikoinen, sillä emän isä on BR Mr Crown Prince 9061W ja isä Suomessa melko vähän käytetty O’Neills Black Bardolier. Paroni on erittäin pitkärunkoinen ja sen lisäkasvukyky on suuri. Suurella mielenkiinnolla odotetaan miten keväällä 2020 syntyneet vasikat kasvavat aikuisiksi eläimiksi.

Jaa
WhatsAppFacebookEmail